รายการส่งสินค้าทางไปรษณีย์
 
1/9/11
EH 8414 9495 1 TH คุณณัฐชัย (สงขลา) เสื้อคอกลม VICTOR 2 ตัว, GRIP GOSEN BOX 1 กล่อง
EH 8414 9496 5 TH คุณลัทธสิทธิ (หลังสวน) Kimony แกน 11 ชิ้น
 
2/9/11
EH 8414 9693 5 TH คุณนภสร (ชลบุรี) BAG7126 1 ใบ
EH 8414 9694 9 TH คุณภูวดล (บ้านนา) SHB-102 LTD BLACK 1 คู่
EH 8414 9695 2 TH คุณชยาภร (ตาก) N70II พร้อมขึ้นเอ็น
EH 8414 9696 6 TH คุณวรสิงห์ (มีนบุรี) C7 1 ไม้
 
3/9/11
EI 5333 8245 6 TH คุณสมพงษ์ (กำแพงแสน) RSL ACE 10 หลอด
EI 5333 8246 0 TH คุณพิมพ์นารา (สกลนคร) RSL Silver 5 หลอด
EI 5333 8247 3 TH คุณบูม (ทุ่งเบญจา) กริ๊บผ้าม้วน MMOA 1 ม้วน
PB 3668 8504 0 TH คุณปัณฐ์กรรธศ์ (ปทุมธานี) RSL Silver 5 หลอด
RF 8890 2359 9 TH คุณชัยวิทย์ (บางกอกน้อย) ผงกันลื่น A&P 1 กระปุก
 
5/9/11
EI 5316 0029 0 TH คุณนิรชา (ศรีสะเกษ) 8000XL พร้อมขึ้นเอ็น
PB 3670 1239 7 TH คุณยุทธศักดิ์ (หาดใหญ่) ถุงเท้า LI-NING 4 คู่
 
6/9/11
EI 5316 0260 5 TH คุณเกษตร (เชียงใหม่) RSL ACE 5 หลอด
 
7/9/11
EI 5333 3798 7 TH คุณอิศรา (พิษณุโลก) Ti10 LTD + BAG7720 + BG85 2 ชุด
EI 5333 3799 5 TH คุณวิธิสวรรค์ (หางน้ำสาคร) Ti10 LTD + BAG7720 + BG85 2 ชุด
EI 5333 3800 7 TH คุณเมธินี (กันทรลักษณ์) Ti10 LTD + BAG7720 + BG85 1 ชุด
EI 5333 3801 5 TH คุณธัญพิสิษฐ์ (เชียงใหม่) Ti10 LTD + BAG7720 + BG85 1 ชุด
EI 5333 3802 4 TH คุณวิญญู (คลองจันดี) Ti10 LTD + BAG7720 + BG85 1 ชุด
EI 5333 3803 8 TH คุณปิยะพงษ์ (สวรรคโลก) Ti10 LTD + BAG7720 + BG85 1 ชุด
EI 5333 3804 1 TH คุณชโลธร (วารินชำราบ) VT70 พร้อมขึ้นเอ็น, ARC7 พรอมขึ้นเอ็น
EI 5333 3805 5 TH คุณณัฐวุฒิ (นครราชสีมา) SHB-102 LTD 1 คู่
EI 5333 3806 9 TH คุณภัท (ขอนแก่น) SHB-92 MX 1 คู่
PB 1281 0153 7 TH คุณภูวดล (คลองหลวง) RSL Silver 25 หลอด
 
8/9/11
EI 5316 0702 9 TH คุณพิเชษฐ์ (แกลง) SHB-102 LTD BLACK 1 คู่, กางเกง VICTOR 3 ตัว
EI 5316 0703 2 TH คุณไพโรจน์ (ไชยา) เสื้อคอกลม VICTOR 1 ตัว, กางเกง VICTOR 2 ตัว
 
9/9/11
EI 5333 8717 5 TH คุณคมกฤช (สงขลา) TSF 100 พร้อมขึ้นเอ็น 4 ไม้, AC102 2 แพ็ค, ผงกันลื่น A&P 2 กระปุก
EI 5333 8718 9 TH คุณธนัชญา (ขอนแก่น) AT900T พร้อมขึ้นเอ็น
EI 5333 8719 2 TH คุณชุมพล (ระยอง) 8000XL 1 ไม้
EI 5333 8720 1 TH คุณธัญญลักษณ์ (สุราษฎร์ธานี) AYZF007-1 1 คู่
PB 3668 8555 2 TH คุณเฉลิมพล (ตรัง) YIMNEX Silver 5 หลอด, ถุงเท้า LI-NING 8 คู่
PB 3668 8556 6 TH คุณอาภากร (บางกรวย) กางเกง VICTOR 2 ตัว, ถุงเท้า VICTOR 3 คู่
 
10/9/11
EI 5316 1035 4 TH คุณพงศ์ภัทร (สุไหงโกลก) Ti10 LTD + BAG7720 + BG85 1 ชุด
EI 5316 1036 8 TH คุณวิชัย (กันทรวิชัย) SHB-102 MX 1 คู่
 
12/9/11
EI 5324 8798 5 TH คุณนิติ (เลย) Ti10 LTD + BG85 1 ชุด, AC102 2 แพ็ค, ถุงเท้า VICTOR 4 คู่ 
EI 5324 8799 9 TH คุณวิชัย (กันทรวิชัย) Ti10 LTD + BAG7720 + BG85 1 ชุด
EI 5324 8800 5 TH คุณศุภนิช (ลำลูกกา) AC102 3 แพ็ค
 
13/9/11
EI 5316 1324 5 TH คุณเอกราช (ระนอง) Ti10 LTD + BG85 1 ชุด, AC102 2 แพ็ค
EI 5316 1325 9 TH คุณจักรตรา (เกาะสมุย) BAG9029LEX 1 ใบ, ABJF056-1 1 ใบ
 
14/9/11
EI 5333 3006 5 TH คุณศุภสิทธิ์ (เชียงใหม่) Ti10 LTD + BAG7720 + BG85 1ชุด
EI 5333 3007 9 TH คุณปกรณ์ (จรเข้บัว) Bio TOUR พร้อมขึ้นเอ็น
EI 5333 3008 2 TH คุณจาตุรงค์ (สกลนคร) Bio ELITE, 8000XL, 1000XL, POWERFLO 808W พรัอมขึ้นเอ็น + กริ๊บ, YIMNEX Silver 1 หลอด 
EI 5333 3009 6 TH คุณเดชบดี (ลำนารายณ์) SHB-92 MX 1 คู่
EI 5333 3010 5 TH คุณพิเชษฐ์ (แกลง) SHB-102 MX 1 คู่
PB 1281 0966 3 TH คุณชุติกานต์ (น่าน) กางเกง DUNLOP 2 ตัว
 
15/9/11
EI 5333 3133 5 TH คุณสุทธิเวศน์ (บางบัวทอง) Ti10 LTD + BAG7720 + BG85 2 ชุด
EI 5333 3134 9 TH คุณวีรภัทร (เชียงใหม่) N50II Type S 1 ไม้
EI 5333 3135 2 TH คุณสันติภาพ (ท่าบ่อ) TSF 100 พร้อมขึ้นเอ็น
EI 5333 3136 6 TH คุณสุรพล (บางพลี) Kimony บาง 25 ชิ้น
EI 5333 3137 0 TH คุณเอกราช (ระนอง) BAG919N 1 ใบ, Explorer 2.1 1 ใบ
 
16/9/11
EI 5324 9059 5 TH Mr.Carl (สามเสนใน) VT80 พร้อมขึ้นเอ็น 2 ไม้
EI 5324 9060 0 TH คุณวรสิงห์ (มีนบุรี) C7 1 ไม้
EI 5324 9061 3 TH คุณธัญญลักษณ์ (สุราษฎร์ธานี) AYZF007-1 1 คู่, Kimony บาง 12 ชิ้น
 
17/9/11
EH 8627 5310 4 TH คุณอาทร (บางวัว) Ti10 LTD + BAG7720 + BG85 + Kimony แกน 1 ชุด
RF 1980 8222 5 TH คุณพีรณัฐ (คลองหลวง) กางเกง VICTOR 1 ตัว
 
19/9/11
EI 5316 2194 4 TH คุณเอกลักษณ์ (ท่าบ่อ) OBS-1101 1 คู่
 
20/9/11
EI 5316 2405 8 TH คุณพีรกิต (ขอนแก่น) Ti10 LTD + BAG7720 + BG85 1 ชุด, ถุงเท้า LI-NING 4 คู่
EI 5316 2406 1 TH คุณทศพล (สกลนคร) Ti10 LTD + BAG7720 + BG85 1 ชุด
EI 5316 2407 5 TH คุณพิเชษฐ (แกลง) SHB-102 LTD BLACK 1 คู่
PB 3670 1703 7 TH คุณพัฒนสรณ์ (เชียงใหม่) RSL ACE 13 หลอด, VICTOR CHAMPPION NO.5 7 หลอด
 
21/9/11
EI 5333 7049 2 TH คุณคมสิน (นนทบุรี) Ti10 LTD + ตาไก่กันเฟรมยุบ พร้อมขึ้นเอ็น
EI 5333 7050 1 TH คุณประกาศิต (ลาดพร้าว) VT70 + ตาไก่กันเฟรมยุบ พร้อมขึ้นเอ็น
EI 5333 7051 5 TH คุณณัฐนันท์ (กะทู้) ARC10 1 ไม้
EI 5333 7052 9 TH คุณจารุจิตร (สันกำแพง) NS9900 LTD + BAG7126 พร้อมขึ้นเอ็น
EI 5333 7053 2 TH คุณอุทัย (หนองหาน) AT900P LCW + ตาไก่กันเฟรมยุบ พร้อมขึ้นเอ็น
EI 5333 7054 6 TH คุณอุทัย (หนองหาน) SHB-92 MX 1 คู่, BAG912R 1 ใบ, YIMNEX Silver 1 หลอด, สเปรย์กันลื่น A&P 1 ขวด
 
22/9/11 
PB 3668 3760 5 TH คุณภีรสีห์ (พุนพิน) ถุงเท้า YONEX 1 คู่, ถุงเท้า VICTOR 8 คู่
EI 5333 7077 5 TH คุณจุไรภรณ์ (ขอนแก่น) SHB-92 MX 1 คู่, ABJE050 1 ใบ
EI 5333 7078 4 TH คุณสมทรัพย์ (สามพราน) Ti10 LTD + BAG7720 + BG85 2 ชุด
EH 8622 2856 8 TH คุณบดินทร์ (หัวหิน) ARC10 PG + ตาไก่กันเฟรมยุบ พร้อมขึนเอ็น
EH 8622 2857 1 TH คุณเอกลักษณ์ (ท่าบ่อ) OBS-1101 1 คู่
EH 8622 2858 5 TH คุณกฤตภาส (บ้านดู่) แผ่นรองรองเท้า YONEX 1 คู่
 
23/9/11
PB 3670 1798 1 TH คุณสมใจ (พระประแดง) AS-10 2 หลอด
 
24/9/11
EH 5336 0125 3 TH คุณณัฐพล (ขอนแก่น) SHB-92 MX 1 คู่
 
25/9/11
EH 5336 0491 8 TH คุณวุฒิชัย (กะทู้) SHB-92 MX 1 คู่
 
27/9/11
EI 5306 2999 0 TH คุณลือชัย (ภูเก็ต) AYAF009-1 1 คู่, RSL Silver 5 หลอด, ผงกันลื่น A&P 2 กระปุก
EI 5306 3000 9 TH คุณธัญญลักษณ์ (สุราษฎร์ธานี) SHB-102 LTD BLACK 1 คู่
EI 5306 3001 2 TH คุณจักรตรา (เกาะสมุย) Supporter เข่า YONEX 3 ชิ้น, แผ่นรองรองเท้า YONEX 4 คู่, BAG9029LEX 1 ใบ, สเปรย์กันลื่น A&P 1 ขวด, YIMNEX Silver 5 หลอด
EI 5306 3002 6 TH คุณภูวดล (บ้านนา) BG65 10 เส้น
EI 5306 3003 0 TH คุณบูชา (ยโสธร) Kimony บาง 6 ชิ้น
EH 8622 3248 8 TH คุณสุรัชนา (พระประแดง) BAG919N 1 ใบ, ถุงเท้า VICTOR 4 คู่, กางเกง DUNLOP 1 ตัว
PB 1333 1049 8 TH คุณอนาวิล (ขอนแก่น) ถุงเท้า VICTOR 4 คู่, AC102 1 แพ็ค
 
29/9/11
EI 5306 0715 5 TH คุณฑิฆัมพร (กันทรวิชัย)
EI 5316 3773 7 TH คุณชาลิสา (พิษณุโลก)
EI 5316 3774 5 TH คุณพิชญา (ตาก)
EI 5316 3775 4 TH คุณพัสราภรณ์ (เฉวง)
EI 5316 3776 8 TH คุณวิวัตฒ์ (นครราชสีมา)
 
30/9/11
EI 5316 3976 9 TH คุณภัทณกฤศ (สามเสนใน)
PB 3670 1982 9 TH คุณคุ้มเพชร (สงขลา)
 
 
**หมายเหตุ หมายเลขพัสดุ PX มีความเร็วในการส่งเท่ากับ RX แต่มีวงเงินประกันสินค้ามากกว่า 3.3 เท่า และมีค่าขนส่งที่ถูกกว่า เพียงแต่จะเช็คสถานะพัสดุได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเท่านั้น(โทร.1545) ไม่สามารถเช็คทาง internet ได้
(ร้าน Mr.C รับประกันว่าของถึงมือท่านแน่นอนครับ ^^)