รายการส่งสินค้าทางไปรษณีย์
 
1/10/11
EI 5306 7291 9 TH คุณภิญโญ (แม่ริม)
EI 5306 7292 2 TH คุณพิษณุ (โกสุมพิสัย)
EI 5306 7293 6 TH คุณศรัณยกฤษฎิ์ (จตุจักร)
EI 5306 7294 0 TH คุณไผทพล (หาดใหญ่)
PB 1281 0628 7 TH คุณสมใจ (พระประแดง)
 
3/10/11
EI 5316 4250 2 TH คุณโอภาส (บ้านนาเดิม)
EI 5316 4251 6 TH คุณคมน์ (ยานนาวา)
EI 5316 4252 0 TH คุณเอกลักษณ์ (ท่าบ่อ)
 
4/10/11
EI 5306 3459 2 TH คุณสุรัตน์ (นครสวรรค์)
EI 5306 3460 1 TH คุณสมหมาย (บ้านโป่ง)
EI 5306 3461 5 TH คุณประเสริฐ (ยานนาวา)
EI 5306 3462 9 TH คุณพงศ์ภัทร (สุไหงโกลก)
PB 3667 3083 9 TH คุณเอกวัฒน์ (กะทู้)
EI 5439 5926 6 TH คุณวรวุฒิ (รามอินทรา)
 
5/10/11
EI 5306 7690 7 TH คุณภูวดล (บ้านนา)
EI 5306 7691 5 TH คุณอนุวัฒน์ (ท่าทราย)
EI 5306 7692 4 TH คุณชยาภร (ตาก)
EI 5306 7693 8 TH คุณอภิสิทธิ์ (เรณูนคร)
 
6/10/11
EI 5333 7764 6 TH คุณศิริพงศ์ (เชียงใหม่)
EI 5333 7765 0 TH คุณพัสราภรณ์ (เฉวง)
PB 3668 3898 5 TH คุณวศิน (พิษณุโลก)
 
7/10/11
EH 8636 3375 7 TH คุณอัครธร (น่าน)
 
8/10/11
EI 5306 1194 5 TH คุณศุภชัย (อำนาจเจริญ)
PB 3668 8995 1 TH คุณณัฐธิชา (บางปู)
EI 5306 5160 6 TH คุณธนัท (ราษฎร์บูรณะ)
PB 3670 2216 0 TH คุณพงษ์พัฒน์ (ชลบุรี)
 
10/10/11
PB 3670 2222 7 TH คุณสุดา (ฉะเฃิงเทรา)
RF 6617 2299 2 TH คุณชัยวิทย์ (บางกอกน้อย)
 
11/10/11
EI 5306 6771 5 TH คุณกฤตภาส (บ้านดู่)
EI 5306 6772 9 TH คุณวิชัย (กันทรวิชัย)
 
12/10/11
EH 8623 3001 2 TH คุณณัฐวุฒิ (ตาก)
EH 8626 3002 6 TH คุณชฎาภร (จันทบุรี)
EH 8623 3003 0 TH คุณจารุจิตร (สันกำแพง)
EH 8623 3004 3 TH คุณพงศ์ศิริ (คลองใหญ่)
EH 8623 3005 7 TH คุณวศิน (พิษณุโลก)
EH 8623 3006 5 TH คุณอนงค์นาฏ (ขอนแก่น)
EH 8623 3007 4 TH คุณประกาศิต (บางบ่อ)
EH 8623 3008 8 TH คุณราตรี (บ้านนาสาร)
PB 1337 8344 0 TH คุณเนติรัฐ (บางกอกน้อย)
PB 1337 8345 3 TH คุณธนา (พิษณุโลก)
 
18/10/11
EI 5317 2264 2 TH คุณวรวุฒิ (สมุทรสาคร)
EI 5317 2265 6 TH คุณไอยไชย (ราชดำเนิน)
 
19/10/11
EI 5317 2326 8 TH คุณนฤนาท (สงขลา)
EI 5317 2327 1 TH คุณเทิดทูน (กันทรวิชัย)
EI 5317 2328 5 TH คุณสมคิด (พังโคน)
EI 5317 2329 9 TH คุณวิทยา (แม่ริม)
EI 5317 2330 8 TH คุณเทพฤทธิ์ (นครราชสีมา)
EI 5317 2331 1 TH คุณอุกฤษฎ์ (แม่ฮ่องสอน)
 
21/10/11
EH 5336 5506 1 TH คุณณัฐนันท์ (ป่าตอง)
EH 5336 5507 5 TH คุณจักรตรา (เกาะสมุย)
 
25/10/11
EI 5317 4685 6 TH คุณนฤนาท (สงขลา)
EI 5317 4686 0 TH คุณชิรวดี (วังพิกุล)
EI 5317 4687 3 TH คุณปรัชญา (วัฒนานคร)
EI 5317 4688 7 TH คุณวีระพล (ฉะเชิงเทรา)
EI 5317 4689 5 TH คุณภูวดล (บ้านนา)
EI 5317 4690 0 TH คุณจิระนันท์ (ย่านตาขาว)
EI 5317 4691 3 TH คุณสงพงษ์ (พระโขนง)
RF 8888 6083 4 TH คุณสุกิจ (บางขุนเทียน)
 
26/10/11
EI 5316 6910 8 TH คุณพงศกร (เลย)
EI 5316 6911 1 TH คุณณัฐ (ถลาง)
EI 5316 6925 8 TH คุณพงศกร (เลย)
EI 5316 6926 1 TH คุณกริชวัชร์ (ภาษีเจริญ)
 
27/10/11
EI 5317 4803 5 TH คุณวุฒินัย (สกลนคร)
EI 5317 4804 9 TH คุณจุไรภรณ์ (ขอนแก่น)
EI 5317 4805 2 TH คณณัฐดนัย (เชียงใหม่)
EI 5317 4806 6 TH คุณพณพกร (ลาดพร้าว)
 
28/10/11
EI 5316 7278 7 TH คุณเมธัส (ประจันตคาม)
EI 5316 7279 5 TH คุณรุจิเรข (หัวหิน)
EH 5336 6488 5 TH คุณวีระพล (ฉะเชิงเทรา)
EH 5336 6489 9 TH คุณณัฐกิตติ์ (มหาสารคาม)
EH 5336 6490 8 TH คุณปรัชญา (วัฒนานคร)
 
29/10/11
EI 5316 7379 6 TH คุณธีรชัย (สมุทรสงคราม)
 
31/10/11
EI 5316 7422 7 TH คุณนฤนาท (สงขลา)
 
 
**หมายเหตุ หมายเลขพัสดุ PX มีความเร็วในการส่งเท่ากับ RX แต่มีวงเงินประกันสินค้ามากกว่า 3.3 เท่า และมีค่าขนส่งที่ถูกกว่า เพียงแต่จะเช็คสถานะพัสดุได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเท่านั้น(โทร.1545) ไม่สามารถเช็คทาง internet ได้
(ร้าน Mr.C รับประกันว่าของถึงมือท่านแน่นอนครับ ^^)