รายการส่งสินค้าทางไปรษณีย์
 
1/12/11
EI 5315 7716 8 TH คุณกิตติคุณ (ชลบุรี)
EI 5315 7717 1 TH Mr.LEIF (พัทยา)
EI 5315 7718 5 TH คุณสกุลชัย (อุบลราชธานี)
PB 3668 9935 8 TH คุณปิยะ (บางขุนเทียน)
 
2/12/11
EI 5302 1847 8 TH คุณณัฐดนัย (สันทราย)
 
3/12/11
EI 5315 3857 5 TH คุณธนัชญา (ขอนแก่น)
EI 5315 3858 9 TH คุณชยพัทธ์ (พระประแดง)
EI 5315 3859 2 TH คุณศุภชัย (อำนาจเจริญ)
 
6/12/11
EI 5335 2565 9 TH คุณสุรยุทธ (บางพลี)
EI 5335 2566 2 TH คุณชาญชัย (ปราจีนบุรี)
EI 5335 2567 6 TH คุณศุภวิทย์ (ฉลุง)
EI 5335 2568 0 TH คุณพัสราภรณ์ (เฉวง)
EI 5335 2569 3 TH คุณณัฐ (ถลาง)
EI 5335 2570 2 TH คุณนพดล (แม่สาย)
RF 8893 6653 7 TH คุณอนาวิล (ขอนแก่น)
 
7/12/11
EI 5335 7252 6 TH คุณจิรัฏฐ์ (ภาษีเจริญ)
EI 5335 7253 0 TH คุณวีรพล (หาดใหญ่)
EI 5335 7254 3 TH ร้านเรนโบว์ (เลย)
PB 3668 9975 5 TH คุณวริษฐ์ (ตาก)
 
8/12/11
EI 5335 2768 5 TH คุณจักรตรา (เกาะสมุย)
EI 5335 2769 4 TH คุณพิสุทธิ์ (นครศรีธรรมราช)
EI 5335 2770 3 TH คุณณัฐนันท์ (ป่าตอง)
 
9/12/11
EI 5302 2979 3 TH คุณวีระพล (ฉะเชิงเทรา)
PB 3670 3526 5 TH คุณวัฒนา (วาปีปทุม)
 
13/12/11
EI 5341 9983 1 TH คุณพัชรพร (อ่าวอุดม)
EI 5341 9984 5 TH คุณอัจฉรีย์ (พิษณุโลก)
EI 5341 9985 9 TH คุณธีธัต (น่าน)
EI 5341 9986 2 TH คุณณัฐชวิษฐ์ (เชียงราย)
PB 1302 2852 8 TH คุณเกรียงไกร (พัทยา)
PB 1302 2853 1 TH คุณโกวิทย์ (อ่าวอุดม)
 
14/12/11
EI 5302 3605 7 TH ส.อ.ปวัตน์ศักดิ์ (โคกกะเทียม)
 
15/12/11
EI 5335 9794 2 TH คุณกัมชัย (สตูล)
EI 5335 9795 6 TH คุณกนกพัทร (ลพบุรี)
 
16/12/11
EI 5335 7726 2 TH คุณชยพัทธ์ (พระประแดง)
EI 5335 7727 6 TH คุณเมธัส (ประจันตคาม)
EI 5335 7728 0 TH คุณปฐมพร (ชัยภูมิ)
PB 1302 0506 2 TH คุณสรายุทธ์ (ราไวย์)
 
17/12/11
EI 6768 2276 2 TH Mr.LEIF (พานทอง)
EI 6768 2277 6 TH Patsita (แก่งคอย)
 
19/12/11
EH 8638 1890 1 TH Patrick (หัวหิน)
 
21/12/11
EI 5302 4844 9 TH คุณศุภวิทย์ (ฉลุง)
EI 5302 4845 2 TH คุณภูวดล (บ้านนา)
 
22/12/11
EI 5314 8762 1 TH คุณอภิโชติ (ภูเก็ต)
EI 5314 8763 5 TH คุณประยุทธ (จรเข้บัว)
EI 5314 8764 9 TH คุณไพเราะ (ละไม)
EI 5314 8765 2 TH คุณศุภชัย (อำนาจเจริญ)
 
23/12/11
EI 5302 5258 0 TH คุณบัญชา (ระยอง)
EI 5302 5259 3 TH คุณธนพงศ์ (ยานนาวา)
 
24/12/11
EI 5315 6664 7 TH คุณณัฐชนน (เชียงใหม่)
EI 5315 6665 5 TH คุณปัญจทัศน์ (สมุทรสาคร)
EI 5315 6666 4 TH คุณนรินทร์ (สุไหงโกลก)
EI 5315 6667 8 TH คุณปกาศิต (บางบ่อ)
EI 5315 6668 1 TH คุณนที (สามพราน)
EI 5315 6669 5 TH คุณพันธุ์ธิติ (หัวหิน)
 
26/12/11
EI 5315 6798 2 TH คุณกุศล (ชุมแพ)
EI 5315 6799 6 TH คุณเพชรมณี (สกลนคร)
EI 5315 6780 2 TH คุณพงศกร (นครสวรรค์)
EI 5314 9201 7 TH คุณพงศ์กร (บางปู)
EI 6769 6052 5 TH คุณฑีรชาติ (บางละมุง)
EI 6769 6053 4 TH คุณฐิติวุฒิ (ตลิ่งชัน)
EI 6769 6054 8 TH คุณศิริกุล (คอหงส์)
 
27/12/11
EI 5314 9234 3 TH คุณชุมพล (พะเยา)
EI 5314 9235 7 TH คุณปกาศิต (บางบ่อ)
EI 5314 9236 5 TH คุณบูชา (ยโสธร)
EI 5314 9237 4 TH คุณกันตพัฒน์ (อุดรธานี)
EI 5314 9238 8 TH Mr.LEIF (พัทยา)
EI 5314 9239 1 TH คุณปนัดดา (ระยอง)
EI 5314 9240 5 TH คุณสิรสัญห์ (พุทธมณฑล)
EI 5314 9241 4 TH คุณชยานนท์ (สงขลา)
 
28/12/11
EI 5314 7269 2 TH คุณจิรนันท์ (กำแพงแสน)
EI 5314 7270 1 TH คุณปกาศิต (บางบ่อ)
EI 5314 7271 5 TH คุณธีระชัย (ถลาง)
EI 5314 7272 9 TH คุณเปรมมิกา (พะเยา)
EI 5314 7273 2 TH คุณโชคอนันต์ (นครพนม)
EI 5314 7274 6 TH คุณบัญชา (ระยอง)
RF 9366 9105 5 TH คุณสุรวุฒิ (ปากเกร็ด)
RF 9366 9106 9 TH คุณธนาคาร (ตลิ่งชัน)
RF 9366 9107 2 TH คุณภีรพัทร์ (คลองจั่น)
 
 
**หมายเหตุ หมายเลขพัสดุ PX มีความเร็วในการส่งเท่ากับ RX แต่มีวงเงินประกันสินค้ามากกว่า 3.3 เท่า และมีค่าขนส่งที่ถูกกว่า เพียงแต่จะเช็คสถานะพัสดุได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเท่านั้น(โทร.1545) ไม่สามารถเช็คทาง internet ได้
(ร้าน Mr.C รับประกันว่าของถึงมือท่านแน่นอนครับ ^^)