รายการส่งสินค้าทางไปรษณีย์
 
4/1/12
EI 5318 2333 7 TH คุณอุทัย (หนองหาน)
EI 5318 2334 5 TH คุณวินัย (พิษณุโลก)
EI 5318 2336 8 TH คุณธีรโชติ (ลาดกระบัง)
EI 5318 2337 1 TH คุณบรรจบ (ชลบุรี)
EI 5318 2338 5 TH คุณจักรเพชร (นครพนม)
EI 5318 2339 9 TH คุณจักรี (บางขุนเทียน)
EI 5318 2340 8 TH คุณธนพัฒน์ (ราษฎร์บูรณะ)
EI 5318 2341 1 TH คุณณัฐพร (ราชบุรี)
RG 0059 0447 5 TH คุณสุวัฒน์ (พิษณุโลก)
PB 1302 6569 8 TH  คุณอทัย (หนองหาน)
 
5/1/12
EI 5314 5795 6 TH คุณวีรภัทร (ชัยภูมิ)
EI 5314 5796 0 TH คุณฉัตรรพี (ขอนแก่น)
EI 5314 5797 3 TH คุณกันตพัฒน์ (อุดรธานี)
EI 5314 5798 7 TH คุณเอกวัฒน์ (กะทู้)
 
9/1/12
EI 6776 2658 8 TH คุณธนพัฒน์
EI 6776 2659 1 TH คุณคอลิด
 
10/1/12
EI 6768 3855 5 TH คุณพงศ์ศิริ (คลองใหญ่)
PB 1333 5643 8 TH คุณชิษะณุพงษ์ (บ้านโป่ง)
 
11/1/12
EI 6776 2838 5 TH คุณวินัย (พิษณุโลก)
EI 6776 2839 9 TH คุณทวีศักดิ์ (สิงหนคร)
EI 6776 2840 8 TH คุณสุพัตรา (สุราษฎร์ธานี)
 
12/1/12
EI 6770 4835 0 TH คุณนฤดม (นครราชสีมา)
 
13/1/12
PB 3670 4625 4 TH คุณชัญญา (พนมสารคาม)
 
16/1/12
EI 3770 2945 2 TH คุณสรายุทธ์ (ราไวย์)
EI 5337 6474 7 TH คุณบรรพต (ยะลา)
EI 5337 6475 5 TH คุณภูริวัฒน์ (หาดใหญ่)
PB 1302 6829 7 TH คุณเฉลิมพล (ตรัง)
 
17/1/12
EI 5314 9419 9 TH คุณชยานนท์ (สงขลา)
 
19/1/12
EI 5337 5457 7 TH คุณปิยะ (บางขุนเทียน)
EI 5337 5458 5 TH คุณวราวุธ (ชัยภูมิ)
EI 5337 5459 4 TH คุณอิศรา (พิษณุโลก)
RG 0056 6031 4 TH คุณมานะ (ท่าสองยาง)
 
20/1/12
EI 5337 0627 6 TH คุณวีระพล (ฉะเชิงเทรา)
EI 5337 0628 0 TH คุณเขตโสภณ (มาบตาพุด)
EI 5337 0629 3 TH คุณเอกดนัย (ภูเขียว)
EI 5337 0630 2 TH คุณศุภชัย (อำนาจเจริญ)
EI 5337 0631 6 TH คุณรุ่งโรจน์ (จรเข้บัว)
EI 5337 0632 0 TH คุณณัฐดนัย (สันทราย)
PB 1302 1036 8 TH คุณโอภาส (บ้านนาเดิม)
 
21/1/12
EI 5302 9694 3 TH คุณมนต์ชัย (นนทบุรี)
EI 5302 9695 7 TH คุณธนาคาร (ตลิ่งชัน)
 
23/1/12
EI 5337 5568 8 TH คุณธีรศักดิ์ (ภูเก็ต)
EI 5337 5569 1 TH คุณชาญชัย (ท่าปลา)
EI 5337 5570 5 TH คุณราเมศ (ภูเก็ต)
RG 0056 6113 3 TH คุณเพชรรัตน์ (นาเฉลียง)
 
24/1/12
EI 5302 9963 5 TH คุณราเมศ (ภูเก็ต)
EI 5302 9964 4 TH คุณทศา (นครราชสีมา)
 
25/1/12
EI 5337 5737 0 TH คุณสุขสิทธิ์ (ภูเก็ต)
RG 0056 6179 6 TH คุณรชา (คลองหลวง)
PB 1302 5903 0 TH คุณธรรศพงศ์ (บางขุนเทียน)
 
26/1/12
EI 5330 0334 3 TH คุณสัญญา (อุดรธานี)
EI 5330 0335 7 TH คุณจักรพัน (สามพราน)
 
27/1/12
PB 3670 5010 9 TH คุณตรีนุช (พุทธมณฑล)
 
28/1/12
EI 5303 1810 5 TH คุณธนัท (ราษฎร์บูรณะ)
EI 5303 1811 9 TH คุณปีติวุฒ (ยานนาวา)
EI 5303 1812 2 TH คุณเกษตร (เชียงใหม่)
EI 5303 1813 6 TH คุณลลิดา (เชียงราย)
PB 1302 1172 6 TH คุณพรวิทยา (ยโสธร)
PB 1302 1173 0 TH คุณพรวิทยา (ยโสธร)
 
30/1/12
EI 5303 1915 9 TH คุณทวีศักดิ์ (นครราชสีมา)
EI 5303 1916 2 TH คุณปวัตน์ศักดิ์ (โคกกะเทียม)

 
 
**หมายเหตุ หมายเลขพัสดุ PX มีความเร็วในการส่งเท่ากับ RX แต่มีวงเงินประกันสินค้ามากกว่า 3.3 เท่า และมีค่าขนส่งที่ถูกกว่า เพียงแต่จะเช็คสถานะพัสดุได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเท่านั้น(โทร.1545) ไม่สามารถเช็คทาง internet ได้
(ร้าน Mr.C รับประกันว่าของถึงมือท่านแน่นอนครับ ^^)