รายการส่งสินค้าทางไปรษณีย์
 
1/2/12
EI 5337 9713 5 TH Mr.LIEF (พัทยา)
PB 1302 8726 5 TH คุณวรวุธ (สมุทรปราการ)
 
2/2/12
EI 6772 4795 1 TH คุณนฤดม (นครราชสีมา)
EI 6772 4796 5 TH คุณนิพนธ์ (จตุจักร)
 
3/2/12
EI 5303 0684 4 TH คุณกฤตภาส (บ้านดู่)
EI 5303 0685 8 TH คุณภควัต (กะทู้)
EI 5303 0686 1 TH คุณขัยวิวัฒน์ (ลพบุรี)
EI 5303 0687 5 TH คุณจักรตรา (เกาะสมุย)
 
4/2/12
EI 5303 9625 2 TH คุณสันติภาพ (ท่าบ่อ)
 
6/2/12
EI 6771 2586 0 TH คุณพันธุ์ธิติ (หัวหิน)
EI 6771 2587 3 TH คุณตรีนุช (พุทธมณฑล)
 
7/2/12
EI 5330 1675 8 TH คุณประกิต (นครพนม)
PB 2601 5226 4 TH คุณฉัตรชัย (รังสิต)
 
8/12/12
EI 5303 2828 3 TH คุณณัฐวุฒิ (นครราขสีมา)
EI 5303 2829 7 TH ร้านเรนโบว์ (เลย)
EI 6771 1386 1 TH คุณนิภาภรณ์ (ศรีราชา)
PB 2601 3420 9 TH คุณคฑาวุธ (วารินชำราย)
 
9/2/12
EI 6771 1523 5 TH คุณชูเกษม (พระประแดง)
EI 6771 1524 4 TH คุณอภิวัฒน์ (อ่อนนุช)
RG 02770890 1 TH คุณธเนศ (ภาษีเจริญ)
 
11/2/12
EI 5330 2583 4 TH คุณจักรตรา (เกาะสมุย)
EI 5330 2584 8 TH คุณจิรายุทธ (อุทัย)
EI 5330 2585 1 TH คุณธนกร (ตาก)
EI 5330 2586 5 TH คุณวีระพล (ฉะเชิงเทรา)
 
13/2/12
EI 5336 5569 3 TH คุณบวรวิทย์ (เชียงใหม่)
PB 1281 9989 3 TH คุณกฤษฎีชาต (จรเข้บัว)
 
14/2/12
EI 5336 2375 8 TH ร้านเกษตรพอเพียง (บ้านแพง)
EI 5336 2376 1 TH คุณนัทวุธ (นาแห้ว)
PB 2601 0166 0 TH คุณอนุพงศ์ (บ้านโพธิ์)
 
15/2/12
EI 5330 3404 5 TH คุณสุรวุฒิ (ลาดกระบัง)
 
16/2/12
EH 8415 1000 5 TH คุณสิทธิผล (ชุมแพ) 
EH 8415 1001 9 TH คุณประวิทย์ (พังโคน)
EH 8415 1002 2 TH ร้านบ้านนาอะไหล่ (บ้านนา)
 
17/2/12
EI 6771 5719 5 TH คุณวีระพล (ฉะเชิงเทรา)
 
18/2/12
EI 6771 8423 6 TH คุณภูวดล (บ้านนา)
EI 6771 8424 0 TH คุณพงภัทร (สุไหงโกลก)
 
20/2/12
EI 6774 0463 0 TH คุณสุวัฒน์ (พิษณุโลก)
EI 6774 0464 3 TH คุณเศรษฐพงษ์ (สูงเนิน)
EI 6774 0465 7 TH Mr.Beniamin (พัทยา)
EI 6774 0466 5 TH คุณพัสราภรณ์ (เฉวง)
PB 1332 4027 5 TH ร้านทิพย์อะไหล่ (ยโสธร)
 
21/2/12
EH 8415 1382 3 TH คุณอุทัย (พะเยา)
EH 8415 1383 7 TH คุณจักรตรา (เกาะสมุย)
PB 2601 0247 5 TH คุณเอกวัฒน์ (กะทู้)
 
23/2/12
EI 5330 4867 6 TH คุณศุภชัย (อำนาจเจริญ)
EI 5330 4868 0 TH คุณถาวร (นครพนม)
 
24/2/12
EI 5330 5053 3 TH คุณวินัย (สำเหร่)
 
27/2/12
EI 8658 8559 4 TH คุณกิตติศักดิ์ (อ่อนนุช)
EI 8658 8560 3 TH คุณโสภณ (บางแก้ว)
 
28/2/12
EI 8658 4034 6 TH คุณพัชรา (ราษีไศล)
EI 8658 4035 0 TH คุณกีรติ (หาดใหญ่)
EI 8658 4036 3 TH คุณสันติ (สระบุรี)
EI 8658 4037 7 TH คุณศักรินทร์ (สกลนคร)
**หมายเหตุ หมายเลขพัสดุ PX มีความเร็วในการส่งเท่ากับ RX แต่มีวงเงินประกันสินค้ามากกว่า 3.3 เท่า และมีค่าขนส่งที่ถูกกว่า เพียงแต่จะเช็คสถานะพัสดุได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเท่านั้น(โทร.1545) ไม่สามารถเช็คทาง internet ได้
(ร้าน Mr.C รับประกันว่าของถึงมือท่านแน่นอนครับ ^^)