รายการส่งสินค้าทางไปรษณีย์
 
1/3/12
EI 5330 6093 8 TH คุุณสุกิจ (บ้านนาเดิม)
 
2/3/12
EI 5330 6337 8 TH อ.รุ่งเรือง (อุทัยธานี)
 
5/3/12
EI 6774 3402 7 TH คุณธรรมวัฒน์ (ปลวกแดง)
PB 1333 2828 1 TH คุณธนัชญา (ขอนแก่น)
 
6/3/12
EI 5330 6964 5 TH คุณภูวดล (บ้านนา)
EI 5330 6965 9 TH คุณสุภาภรณ์ (นครสวรรค์)
PB 3670 5473 2 TH คุณพัณณ์นิกา (รามอินทรา)
 
8/3/12
EI 5336 8768 2 TH คุณวินัย (พิษณุโลก)
EI 5336 8769 6 TH คุณเฉลิมพล (ยะลา)
EI 5336 8770 5 TH คุณณัฐวัตน์ (ขอนแก่น)
EI 5336 8771 9 TH คุณจักรตรา (เกาะสมุย)
EI 5336 8772 2 TH คุณธนัชญา (ขอนแก่น)
EI 5336 8773 6 TH คุณสมคิด (พังโคน)
EI 5336 8774 0 TH คุณสุชนัน (กันทรวิชัย)
 
9/3/12
EI 8658 9128 5 TH คุณจักรตรา (เกาะสมุย)
EI 8658 9129 4 TH คุณสุภาภรณ์ (นครสวรรค์)
EI 8658 9130 3 TH คุณสุรินทร์ (ระนอง)
 
10/3/12
EI 6774 5020 6 TH คุณจักรพันธ์ (โคกกระเทียม)
EI 6774 5021 0 TH คุณจีราวัฒน์ (ท่าบ่อ)
 
12/3/12
EI 6774 3830 6 TH คุณสุรินทร์ (ระนอง)
EI 6774 3839 0 TH คุณอนุกูล (แม่ริม)
EI 6774 3840 9 TH คุณภานุพงศ์ (กันทรวิชัย)
RG 0276 3189 8 TH คุณปิยะ (สมุทรปราการ)
 
14/3/12
EI 8655 0059 4 TH บ.เก้าแสน (พิษณุโลก)
EI 8655 0060 3 TH คุณรังสฤษฎิ์ (ภูเก็ต)
EI 8665 0061 7 TH คุณภูริวัฒน์ (หาดใหญ่)
EI 8665 0062 5 TH คุณชุติภาส (ลาดพร้าว)
EE 0997 0151 4 TH Mr.Chong (สิงคโปร์)
 
15/3/12
EI 6776 7275 5 TH คุณปฐมพร (ชัยภูมิ)
EI 6776 7276 9 TH คุณภูวดล (บ้านนา)
EI 6776 7277 2 TH คุณศักรินทร์ (สกลนคร)
 
16/3/12
EI 5330 8725 5 TH คุณเฉลิมพล (ยะลา)
 
17/3/12
EI 8655 0206 5 TH คุณธราดล (ขอนแก่น)
EI 8655 0207 9 TH คุณกมลพักตร์ (ทุ่งเบญจา)
EI 8655 0208 2 TH คุณกลธีร์ (สมุทรปราการ)
 
19/3/12
EI 6774 5695 0 TH คุณพรศักดิ์ (ภูเก็ต)
EI 6774 5696 3 TH คุณกฤษติยาภรณ์ (บ้านดู่)
EI 6774 5697 7 TH คุณธนัท (ราษฎร์บูรณะ)
 
20/3/12
EI 5336 9467 0 TH คุณชยพัทธ์ (พระประแดง)
EI 5336 9468 3 TH คุณไกรสิทธิ์ (ขอนแก่น)
EI 5336 9469 7 TH คุณอุทัย (หนองหาน)
PB 2601 6764 9 TH คุณอัญวีณ์ (สิงห์บุรี)
 
21/3/12
EI 5330 9488 8 TH คุณธีรศักดิ์ (อุดรธานี)
 
23/3/12
EI 6775 1242 7 TH คุณพรชัย (ชลบุรี)
 
24/3/12
EI 8661 0459 0 TH คุณสรายุทธ (ระโนด)
EI 8661 0460 9 TH คุณเฉลิมพล (ตรัง)
PB 3670 5865 0 TH คุณพัชรพล (ยโสธร)
 
26/3/12
EI 6775 4121 6 TH คุณสุภาภรณ์ (นครสวรรค์)
EI 6775 4122 0 TH คุณโฆษิต (หัวหิน)
EI 6775 4123 3 TH คุณปริวรรธน์ (เชียงใหม่)
 
27/3/12
EI 6775 4219 9 TH คุณอีดีล (สุไหงโกลก)
EI 6775 4220 8 TH คุณสุรพงษ์ (สบตุ๋ย)
EI 6775 4221 1 TH คุณธนากร (แกลง)
EI 6775 4222 5 TH คุณณัฐวุฒิ (เชียงใหม่)
PB 1333 2931 3 TH คุณสิทธิ (ลาดพร้าว)
 
28/3/12
EI 8658 7532 8 TH คุณอนุพงศ์ (พระประแดง)
EI 8658 7533 1 TH คุณเอกราช (ระนอง)
EI 8658 7534 5 TH คุณภควัต (บางกอกน้อย)
EI 8658 7535 9 TH คุณไกรสิทธิ์ (ขอนแก่น)
EI 8658 7536 2 TH คุณวิภารัตน์ (ร้อยเอ็ด)
EI 8658 7537 6 TH คุณอนุพงศ์ (พระประแดง)
EI 8658 7538 0 TH คุณปรัชญา (วัฒนานคร)
 
29/3/12
EI 8655 3153 0 TH คุณสมทรัพย์ (สามพราน)
EI 8655 3154 3 TH ร้านExpress (มหาสารคาม)
EE 1097 1022 6 TH Tharit (ออสเตรเลีย)
 
30/3/12
EI 8661 1435 9 TH คุณแสนสุรีย์ (สกลนคร)
 
31/3/12
EI 6776 8409 5 TH คุณสัญญา (ขอนแก่น)
EI 6776 8410 4 TH คุณสิทธิโชค (บ้านพระ)
EI 6776 8411 8 TH คุณอาภากร (บางกอกน้อย)
EI 6776 8412 1 TH คุณกิติวัชร (บุรีรัมย์)
 
 
**หมายเหตุ หมายเลขพัสดุ PX มีความเร็วในการส่งเท่ากับ RX แต่มีวงเงินประกันสินค้ามากกว่า 3.3 เท่า และมีค่าขนส่งที่ถูกกว่า เพียงแต่จะเช็คสถานะพัสดุได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเท่านั้น(โทร.1545) ไม่สามารถเช็คทาง internet ได้
(ร้าน Mr.C รับประกันว่าของถึงมือท่านแน่นอนครับ ^^)