รายการส่งสินค้าทางไปรษณีย์
 
1/7/54
EH 8414 0464 7 TH คุณสมพงษ์ (ภูเก็ต) AYTE027-3 1 คู่, RSL Silver 2 หลอด, แผ่นรองรองเท้า YONEX 1 คู่, ซิลิโคนรองส้นเท้า 1 คู่, NS95 1 เส้น, Kimony บาง 3 ชิ้น
 
4/7/54
EI 2222 7415 7 TH คุณสถาพร (เกาะสมุย) VT80 + ตาไก่กันเฟรมยุบ พร้อมขึ้นเอ็น, กางเกง CARLTON 2 ตัว, กระโปรง VICTOR 1 ตัว, RSL ACE 5 หลอด, สเปรย์กันลื่น YONEX 1 กระป๋อง
EI 2222 7416 5 TH คุณธัญญลักษณ์ (สุราษฎร์ธานี) SHB-102 LTD 1 คู่, Kimony บาง 24 ชิ้น, สเปรย์กันลื่น A&P 3 ชวด
EI 2222 7417 4 TH คุณณัฐพล (ระยอง) TSF 100 พร้อมขึ้นเอ็น, กริ๊บผ้า 1 โหล, RSL ACE 1 หลอด
PB 3672 8812 8 TH คุณชญานิษฐ์ (ไชยา) เสื้อคอกลม VICTOR 12 ตัว, GRIP GOSEN 1 กล่อง
 
5/7/54
EH 8414 0929 5 TH คุณภูวดล (บ้านนา) BG65 10 เส้น
EH 8414 0930 4 TH คุณวิญญู (คลองจันดี) SHB-92 MX, ซิลิโคนรองส้นเท้า 1 คู่ 
 
6/7/54
PB 2603 9581 9 TH คุณดวงนภา (มาบตาพุด) กริ๊บผ้า 1 โหล
 
7/7/54
EH 8414 1319 8 TH คุณอรรถพงษ์ (แม่สะเรียง) 2YMD645-1 1 คู่
 
8/7/54
EH 8414 1519 9 TH คุณสุเทพ (นราธิวาส) ARC10 PG 1 ไม้
 
9/7/54
PB 3667 4581 6 TH คุณชัยวิทย์ (บางกอกน้อย) ถุงเท้า LI-NING 4 คู่
 
11/7/54
EI 2234 6536 5 TH คุณวรินทร์ (ขอนแก่น) SHB-102 MX 1 คู่
PB 3672 7715 6 TH คุณนัท (เชียงใหม่) กางเกง DUNLOP 2 ตัว
 
12/7/54
PB 2603 9754 5 TH คุณปิยะ (สมุทรปราการ) กางเกง DUNLOP 1 ตัว, GRIP GOSEN 3 ชิ้น
 
13/7/54
EH 8414 2194 5 TH คุณนฤนาท (สงขลา) BAG919N 1 ใบ, กางเกง VICTOR 2 ตัว
 
14/7/54
EH 8414 2409 9 TH ส.ต.ท.พันธุ์ธิติ (หัวหิน) ถุงเท้า VICTOR 2 คู่, ถุงเท้า YONEX 1 คู่, AC102 1 แพ็ค
EH 8414 2410 8 TH คุณพีรพงศ์ (เชียงใหม่) 4D SUPER-LITE พร้อมขึ้นเอ็น, กางเกง DUNLOP 1 ตัว
EH 8414 2411 1 TH คุณสรายุทธ์ (ราไวย์)  RSL Silver 20 หลอด, Kimony บาง 4 ชิ้น
PB 2603 9818 8 TH คุณเปรม (บางไผ่) SHB-102MX 1 คู่, YIMNEX SILVER 10 หลอด 
 
19/7/54
EI 2222 5572 8 TH คุณจุฑามาศ (ขอนแก่น)  4D Super Lite พร้อมขึ้นเอ็น
EI 2222 5573 1 TH คุณศลาวุธ (บางวัว) VT70 3U5 + ตาไก่กันเฟรมยุบ พร้อมขึ้นเอ็น
EI 2222 5574 5 TH คุณหฤษ์กุล (สามเสนใน) SH8600 ACE D 1 คู่, กริ๊บผ้า 1 โหล
EI 2222 5575 9 TH คุณนฤนาท (สงขลา) SHB-91 MX 1 คู่, ถุงเท้า VICTOR 4 คู่
EI 2222 5576 2 TH คุณพงศ์สิทธิ์ (บางกรวย) SHB-91 MX 1 คู่
EI 2222 5577 6 TH คุณเอกรัฐ (บางเลน) BAG919N 1 ใบ, ถุงเท้า LI-NING 4 คู่
EI 2222 5578 0 TH คุณภาณุวิชญ์ (น่าน) S151 พร้อมขึ้นเอ็น, BAG8026 1 ใบ
EI 2222 5579 3 TH คุณโกเมศ (บางปู) BAG919N 1 ใบ, Kimony บาง 3 ชิ้น, RSL Silver 1 หลอด, SMASH 1 หลอด
EI 2222 5580 2 TH คุณสุรศักดิ์ (วิทยาลัยวลัยลักษณ์) AC102 3 แพ็ค, ถุงเท้า VICTOR 3 คู่, ผ้ารัดข้อมือ VICTOR 1 ชิ้น
 
20/7/54
EH 8414 2853 8 TH คุณณัฐพล (ระยอง) TSF 108 พร้อมขึ้นเอ็น, RSL Silver 1 หลอด
 
21/7/54
EI 2234 3769 5 TH คุณพงศ์ภัทร (สุไหงโกลก) BG65 20 เส้น, ผงกันลื่น A&P
PB 3667 1970 5 TH คุณชญานิษฐ์ (ไชยา) เสื้อคอกลม VICTOR 6 ตัว, กางเกง VICTOR 6 ตัว
 
22/7/54
EH 8414 3199 6 TH คุณจักตรา (เกาะสมุย) VT70 พร้อมขึ้นเอ็น 2 ไม้, RSL Silver 5 หลอด, BAG8026 1 ใบ
 
23/7/54
EH 5338 1029 6 TH คุณภูวดล (บ้านนา) BG65 10 เส้น
 
26/7/11
EI 2234 7554 9 TH คุณวรพจน์ (บางกอกน้อย) BAG912R 1 ใบ
EI 2234 7555 2 TH คุณปิยะพงษ์ (สวรรคโลก) BAG935 1 ใบ
EI 2234 7556 6 TH คุณวรวุธ (วานรนิวาส) AT900P LC พร้อมขึ้นเอ็น, BAG8026 1 ใบ
EI 2234 7557 0 TH คุณชยาพร (ตาก) NS9900+ตาไก่กันเฟรมยุบ พร้อมขึ้นเอ็น
EI 2234 7558 3 TH คุณชุมพล (ระยอง) 8000XL 1 ไม้
 
27/7/54
EI 5323 0093 2 TH คุณภูวดล (บ้านนา) Bio ELITE พร้อมขึ้นเอ็น 2 ไม้, AC102 3 แพ็ค, ถุงเท้า VICTOR 2 คู่
EI 5323 0094 6 TH คุณภูวดล (บ้านนา) SHB-102 LTD 1 คู่
EI 5323 0095 0 TH คุณธัญญลักษณ์ (สุราษฎร์ธานี) AYZE017-2 1 คู่, SHB-102 LTD 1 คู่, ถุงเท้า LI-NING 4 คู่, BAG919N 1 ใบ, เสื้อ VICTOR 7 ตัว
PB 3672 9612 4 TH คุณนฤนาท (สงขลา) ถุงเท้า VICTOR 4 คู่
PB 3672 9613 8 TH คุณทศพล (นครราชสีมา) เสื้อ VICTOR 2 ตัว
 
28/7/54
EI 1045 1538 9 TH คุณคุณาวุฒิ (วังน้ำเย็น) VT80 1 ไม้
 
29/7/54
EI 8414 4238 4 TH คุณสุรยุทธ์ (มาบตาพุด) DUNLOP 2 SLOTS BAG 1 ใบ
 
30/7/54
EH 8414 4382 7 TH คุณวรวุธ (วานรนิวาส) AT700 พร้อมขึ้นเอ็น, กางเกง KUMPOO 1 ตัว
 
**หมายเหตุ หมายเลขพัสดุ PX มีความเร็วในการส่งเท่ากับ RX แต่มีวงเงินประกันสินค้ามากกว่า 3.3 เท่า และมีค่าขนส่งที่ถูกกว่า เพียงแต่จะเช็คสถานะพัสดุได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเท่านั้น(โทร.1545) ไม่สามารถเช็คทาง internet ได้
(ร้าน Mr.C รับประกันว่าของถึงมือท่านแน่นอนครับ ^^)